HR-special Reorganisatie

La Search kan een belangrijke rol vervullen bij een collectief ontslag, veelal gepaard gaande met een restructuring van een onderneming.  Cees van Leeuwen, gewezen succesvolle arbeidsrechtadvocaat en mediator bij een van de grootste advocatenkantoren in Nederland, kan dit traject van down-sizing geheel uit Uw handen nemen: van overleg met de OR (en eventueel vakbonden), alsmede het gehele ontslagtraject van de werknemers, enerzijds, en het begeleiden naar een nieuw toekomstperspectief voor de ontslagen werknemers anderzijds.  Alle facetten van coaching en  carrière-advies komen hierbij ook aan bod.  Aldus wordt een nuttige expertise van twee kanten ingebracht, waardoor de focus ligt op een toekomstgericht vertrek. Iets negatiefs wordt hierdoor snel ingehaald door iets positiefs: een in beginsel negatieve situatie krijgt voor vele werknemers een positieve wending, waarbij deze verandering in iemands werkzame leven als inspirerend en kansrijk wordt ervaren. 

Voor beide partijen is het van onmiskenbaar belang, dat een werknemer en werkgever op positieve wijze afscheid van elkaar nemen. Op die wijze blijft een werknemer ook in de toekomst een goede ambassadeur voor de betreffende organisatie. La Search is van mening, dat aan dit aspect vaak onvoldoende aandacht wordt besteed. Zij brengt graag haar kennis, kunde en ervaring in, om de diverse rollen hier in te vullen. “Knokken” tussen partijen levert doorgaans alleen maar gezichtsverlies, en onnodige financiële schade, voor beide partijen op.  La Search kiest voor een zakelijke, voor alle partijen positieve en menselijke benadering, waarmee uiteindelijk een oplossing zonder reputatieschade en gezichtsverlies wordt bereikt.

TERUG NAAR HR SPECIAL

Opdrachten

Opdrachten

La Search krijgt opdrachten van toonaangevende organisaties die op zoek zijn naar ondernemende hoogopgeleide professionals en executives. Onze opdrachten sluiten aan bij het potentieel en de ambitie van onze doelgroep. Rollen waarin kandidaten impact hebben en zich kunnen ontwikkelen. Functies onder de aandacht van het senior management, vanwege hun vitale belang voor de organisatie.